Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Δεδομένων

Η επιχείρηση Aggis Family Farm συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).

Η επιχείρηση Aggis Family Farm δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών κανονισμών λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης.

Η επιχείρηση Aggis Family Farm  διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με:

  • Τα προϊόντα της επιχείρησης
  • Νέα που αφορούν τα προϊόντα, προσφορές, εκδηλώσεις
  • Διοργανώσεις και τις δράσεις που αφορούν παρουσιάσεις των προϊόντων

Καθώς και στη δυνατότητα παραγγελίας προϊόντων μέσω διαδικτύου

Τήρηση & επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

Η επιχείρηση Aggis Family Farm  καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Συνεπώς δε μεταβιβάζει σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

Ο επισκέπτης – χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου στο e-mail της επιχείρησης για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, ενώ μπορεί να τα αλλάξει και να διαγραφεί από τις λίστες όποτε το επιθυμεί.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε:

Φόρμες επικοινωνίας:

Μπορείτε να υποβάλετε το μήνυμα σας στην επιχείρηση Aggis Family Farm  είτε μέσω της γενικής φόρμας επικοινωνίας είτε μέσα από ειδικά διαμορφωμένες φόρμες επικοινωνίας που βρίσκονται στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων.

Υποβάλλοντας το μήνυμά σας μέσω οποιασδήποτε φόρμας επικοινωνίας προς την επιχείρηση Aggis Family Farm  , αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο, e-mail ή και τηλεφώνο) εκ μέρους της επιχείρησης Aggis Family Farm .

Η επιχείρηση Aggis Family Farm δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης ούτε να τα μεταβιβάζει σε τρίτα μέρη.

Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters:

Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται μέσω της εταιρείας mailchimp.com (αυτοματοποιημένη πλατφόρμα επικοινωνίας). Σε κάθε ενημερωτικό δελτίο που λαμβάνετε μέσω της αυτοματοποιημένης πλατφόρμας mailchimp.com έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής η επικαιροποίησης των προσωπικών σας στοιχείων με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του e-mail.

Η επιχείρηση Aggis Family Farm  διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιονδήποτε παραλήπτη από τις λίστες ενημερωτικών δελτίων χωρίς αιτιολόγηση.

Cookies:

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που σας ζητεί την άδεια για να αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αν συμφωνήσετε, το αρχείο αυτό αποθηκεύεται και στη συνέχεια το cookie επιτρέπει την ανάλυση της κίνησης του δικτυακού τόπου (web traffic) ή σας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε ένα συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Τα cookies επιτρέπουν στις διαδικτυακές εφαρμογές να προσαρμόζονται σε κάθε χρήστη. Η διαδικτυακή εφαρμογή μπορεί έτσι να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας και ό,τι σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, συλλέγοντας και αποθηκεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Χρησιμοποιούμε «cookies», για να εντοπίζουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται. Αυτό μας επιτρέπει να αναλύουμε τα δεδομένα, σχετικά με την κίνηση των ιστοσελίδων και να βελτιώνουμε τον δικτυακό τόπο, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για στατιστική ανάλυση. Αμέσως μετά, τα δεδομένα αφαιρούνται και διαγράφονται από το σύστημα. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν μας δίνουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή σε προσωπικά σας δεδομένα, πέραν αυτών που μας αποκαλύπτετε εσείς οι ίδιοι. Μπορείτε να δεχθείτε ή όχι τη χρήση cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού αποδέχονται αυτομάτως τα cookies, αλλά αν θέλετε μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώστε να απαγορεύονται τα cookies. Αυτό ωστόσο ενδέχεται να μην σας επιτρέψει να αξιοποιήσετε πλήρως τον δικτυακό τόπο.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους:

Ο δικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους χρήσιμους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από εμάς, αλλά από  τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Κατά συνέπεια, δεν φέρουμε ευθύνη για την προστασία και το απόρρητο τυχόν δεδομένων που παρέχετε, ενώ βρίσκεστε σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η παρούσα Πολιτική ιδιωτικού Απορρήτου δεν διέπει τους εν λόγω δικτυακούς τόπους. Πρέπει να επιδεικνύετε προσοχή και να διαβάζετε την Πολιτική ιδιωτικού Απορρήτου του δικτυακού τόπου που επισκέπτεστε.

Analytics:

Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο ανάλυσης της Google που βοηθά τους κατόχους ιστοτόπων και εφαρμογών να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις ιδιοκτησίες τους. Μπορεί να χρησιμοποιεί ένα σύνολο από cookie, για να συλλέγει πληροφορίες και να αναφέρει στην Google στατιστικά στοιχεία χρήσης ενός ιστοτόπου χωρίς να ταυτοποιεί κάθε επισκέπτη. Το κύριο cookie που χρησιμοποιείται από το Google Analytics είναι το cookie _ga.

 Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς είναι σημαντικές. Δεν θα εκμεταλλευτούμε ούτε θα διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας αυτές σε τρίτους εκτός της εταιρίας μας με κανένα τρόπο. Η δε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα-συνεργάτες μας, τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρίας.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Η επιχείρηση Aggis Family Farm  θα διατηρήσει τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιλύσουμε διαφορές και να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια, χρήση ή προσπέλαση των προσωπικών σας δεδομένων με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και θα σας ειδοποιήσουμε από εσάς και από οποιονδήποτε εφαρμοστέο ρυθμιστή της παραβίασης, όπου θα είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

Πολιτική απορρήτου Online

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις ηλεκτρονικές μας δραστηριότητες και τον ιστότοπο της επιχείρησης Aggis Family Farm  και αφορά στις πληροφορίες των επισκεπτών του ιστοτόπου που συλλέγουμε ή/και μοιράζονται.

Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται εκτός διαδικτύου ή μέσω καναλιών διαφορετικών από αυτόν τον ιστότοπο.

Συγκατάθεση

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με την Πολιτική απορρήτου μας και συμφωνείτε με τους όρους της.